De uitgeverij richt zich op specifieke projecten waarbij taal, vormgeving en beeld in evenwicht zijn, en een even groot belang hebben. We werken niet met vaste auteurs maar richten ons op bijzondere projecten die zich onderscheiden door de combinatie van disciplines en de zorgvuldige en bijzondere vormgeving. Boeken die veelal door reguliere uitgeverijen niet uitgegeven worden gezien hun hoge kosten voor overhead, personeel, huisvesting, geëigende distributiekanalen, opslag, het distributiecentrum en de winstverplichting.

De uitgaven van Kwakman & Smet zullen te vinden zijn in een groot aantal goede boekhandels in de Nederlandse en Vlaamse steden. Binnen het reeds bestaande netwerk van Kwakman & Smet (Nederland en Vlaanderen) bevinden zich vele persoonlijke contacten met boekhandels – van Vlissingen en Middelburg tot Groningen en Leeuwarden, van Maastricht tot Schagen, van Antwerpen, Brussel en Leuven tot Amsterdam. Binnen standplaats Rotterdam staan goede contacten met boekhandels, theaters, bibliotheken, musea en andere culturele instellingen garant voor memorabele presentaties van de uitgeverij. We werken direct met boekhandelaars en ambassadeurs. Ambassadeurs zijn degenen die in ruil voor de uitgaven alle contacten, leveringen en wijze van presenteren met hun plaatselijke boekhandelaars regelen.


 info@kwakman-smet.nl